Alina Bielińska-Wajs

Medycyna pracy

Specjalista w dziedzinie medycyny przemysłowej (pracy).

  • Seminarium w zakresie „Narażenia na promieniowanie jonizujace -orzecznictwo lekarskie”