Barbara Nowak

Pielęgniarki POZ

kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne, kurs specjalistyczny RKO