Nasza placówka oferuje badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy oraz do celów sanitarno – epidemiologicznych dla poszczególnych grup zawodowych (w tym także kierowców). Wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne na podstawie których wydajemy orzeczenia lekarskie.

Przychodnia zapewnia także dostęp do lekarzy specjalistów niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych badań (okulista, laryngolog, neurolog, dermatolog).

PARTNERZY WSPÓŁPRACUJĄCY