Lekarz medycyny pracy

Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy

Nasza placówka oferuje badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy oraz do celów sanitarno - epidemiologicznych dla poszczególnych grup zawodowych (w tym także kierowców). Wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne na podstawie których wydajemy orzeczenia lekarskie.
Zarejestruj się do lekarza medycyny pracy

MEDYCYNA PRACY

Przychodnia zapewnia także dostęp do lekarzy specjalistów niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych badań (okulista, laryngolog, neurolog, dermatolog).