Deklaracje wyboru:

1 - Deklaracja wyboru przychodni i lekarza POZ

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Do wyboru: Dr Ilona Haas oraz Dr Izabela Dorszewicz

2 - Deklaracja wyboru przychodni i pielęgniarki środowiskowej

Deklaracja wybory świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowej.
Do wyboru: Aneta Kaźmierczak

3 - Deklaracja wyboru przychodni i położnej środowiskowej

Deklaracja wybory świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej środowiskowej.
Do wyboru: Iwona Azdykiewicz

Pracownia endoskopowa - formularze zgody

1 - Formularz zgody na gastroskopię

Gastroskopia wymaga świadomej zgody pacjenta. Aby ułatwić te decyzję informujemy o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego badania. Jest badaniem polegającym na oglądaniu wnętrza górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka i dwunastnicy) za pomocą elastycznego endoskopu wprowadzanego przez usta.

2 - Formularz zgody na kolonoskopię

Kolonoskopia wymaga świadomej zgody pacjenta. Aby ułatwić te decyzję informujemy o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego badania. Jest badaniem, które polega na wprowadzeniu specjalnego wziernika (kolonoskopu) przez odbyt do odbytnicy, a następnie da dalszych części jelita grubego aż do kątnicy.

Pracownia endoskopowa - przygotowanie do badań

1 - Przygotowanie do kolonoskopii lekiem FORTRANS – DAWKA JEDNODNIOWA

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie jelita grubego do badania prosimy o uważne przeczytanie informacji i zaleceń.

2 - Przygotowanie do kolonoskopii lekiem FORTRANS – DAWKA DWUDNIOWA

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie jelita grubego do badania prosimy o uważne przeczytanie informacji i zaleceń.

3 - Przygotowanie do kolonoskopii lekiem EZICLEN – DAWKA JEDNODNIOWA

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie jelita grubego do badania prosimy o uważne przeczytanie informacji i zaleceń.

4 - Przygotowanie do kolonoskopii lekiem EZICLEN – DAWKA DWUDNIOWA

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie jelita grubego do badania prosimy o uważne przeczytanie informacji i zaleceń.

Wnioski i upoważnienia

1 - Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu, skanu) lub wypożyczenie wyniku badania.

2 - Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej przez wskazaną osobę.

Ankiety

1 - Ankieta badania satysfakcji pacjenta

Celem „TRES-MED” Sp. z o.o. jest zagwarantowanie wszystkim Pacjentom bezpieczeństwa
i najwyższej jakości usług medycznych. Uzyskane za pośrednictwem niniejszej ankiety informacje posłużą nam do udoskonalenia naszej działalności i podniesienia standardu świadczonych przez nas usług medycznych. Pragniemy aby nasi Pacjenci byli zadowoleni i mieli gwarancję, że oddają się w ręce Najlepszych Specjalistów. Przekazując Państwu niniejszą ankietę prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania w niej zawarte biorąc pod uwagę korzystanie z naszych usług w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

2 - Ankieta satysfakcji okołoporodowej

Ankieta satysfakcji Kobiet korzystających z ambulatoryjnej opieki okołoporodowej w NZOZ „ALFA” Sp. z o.o Tres-Med

3 - Ankieta dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego

Ankieta dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego w NZOZ „ALFA” Sp. z o.o Tres-Med

Pliki informacyjne

1 - Regulamin udzielania teleporad

Regulamin świadczenia teleporad w Tres-Med sp. z o.o.

2 - Polityka jakości ISO

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm: ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013

3 - Polityka prywatności

Polityka prywatności i plikóe cookies obowiązującza na stronie www.alfaprzychodnia.pl

4 - Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych danych osobowych wyrażonej powyżej

jest „TRES-MED” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Krakowskie Przedmieście 10 , NIP: 827-18-49-007, REGON: 008114163, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005612.

2. Celem zbierania danych jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania świadczenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie świadczenia.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat, licząc od początku roku następującego po

roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest nim Pani (dane kontakowe: Beata Zalewska-Zasina, tel. 43 826 31 89, e-mail: rodo@tres-med.pl).