Czeladnik

Jolanta Stasiak

Protetyka słuchu

Czeladnik w rzemiośle protetyka słuchu.