Lech Maciuszonek

Laryngologia

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie otolaryngologii,podspecjalność w zakresie foniatrii.

  • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się o uprawnienia pojazdami i kierowców

PARTNERZY WSPÓŁPRACUJĄCY