Doktor nauk medycznych

Lech Maciuszonek

Otolaryngologia, Foniatria

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie otolaryngologii, podspecjalność w zakresie foniatrii.

  • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się o uprawnienia pojazdami i kierowców