Magdalena Będkowska

Fizjoterapia

Magister fizjoterapii, absolwent pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (studia I stopnia – licencjat) oraz technik masażysta. Pani Magdalena od ponad 10 lat praktykuje w zawodzie, systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów, w tym m.in.:

– Szkolenie w zakresie metod neurofizjologicznych wg. koncepcji PNF
– Kurs FASCIAL DISTORTION MODEL – Moduł 1 i 2
– Kurs FDM – Taping rozszerzony
– Kurs FDM – Limfologia
– Szkolenie z zakresu badania i fizjoterapii funkcjonalnej w uszkodzeniach stawu biodrowego
– Kurs Terapia ręki I i II stopnia
– Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)

PARTNERZY WSPÓŁPRACUJĄCY