Magister fizjoterapii

Magdalena Będkowska

Fizjoterapia

Magister fizjoterapii, absolwent pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (studia I stopnia – licencjat) oraz technik masażysta. Pani Magdalena od ponad 10 lat praktykuje w zawodzie, systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje.


Ukończyła szereg specjalistycznych kursów, w tym m.in.:

  • Szkolenie w zakresie metod neurofizjologicznych wg. koncepcji PNF
  • Kurs FASCIAL DISTORTION MODEL – Moduł 1 i 2
  • Kurs FDM – Taping rozszerzony
  • Kurs FDM – Limfologia
  • Szkolenie z zakresu badania i fizjoterapii funkcjonalnej w uszkodzeniach stawu biodrowego
  • Kurs Terapia ręki I i II stopnia
  • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)