Diagnostyka

Badanie SOCT – Spektralna koherentna tomografia optyczna

Grafika badania oka

Badanie SOCT to najnowocześniejsza metoda obrazowania siatkówki i ciała szklistego. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia dokładną analizę poszczególnych struktur oraz utworzenie trójwymiarowego obrazu (3D) dna oka. Badanie jest nieinwazyjne, nie wymaga kontaktu urządzenia z powierzchnią gałki ocznej i jest całkowicie bezbolesne.

Koherentna tomografia optyczna, umożliwia uwidocznienie z olbrzymią rozdzielczością najdrobniejszych zmian w chorobach siatkówki i naczyniówki oka. Pacjenci cierpiący na takie schorzenia jak:

  • Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem AMD
  • Jaskrę
  • Makulopatię cukrzycową
  • Obrzęk plamki
  • Otwór w plamce
  • Zwłóknienie przedplamkowe
  • Centralną retinopatię surowiczą

powinni być pod stałą kontrolą okulistyczną w gabinecie wyposażonym w wysokiej jakości SOCT. Zapraszamy do naszej przychodni, przy ul. Krakowskie Przedmieście 10 w Sieradzu