Aktualności

Bezpłatne szczepienia na HPV

Baner szczepionka przeciw HPV (ludzkiemu wirusowi brodawczaka) jest skuteczna i bezpieczna, chroni przed zakażeniem hpv oraz wieloma nowotworami. powszechnie stosowana w 125 krajach. dostępna w placówce podstawowej opieki zdrowotnej

Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Rozszerza bezpłatny Program Szczepień Ochronnych dla dzieci i młodzieży o szczepienie, które chroni przed chorobami wywołanymi przez HPV (np. rak szyjki macicy).

Główny cel szczepień przeciw HPV to zapobieganie chorobom nowotworowym. Bezpieczeństwo, skuteczność i korzyści wynikające z realizacji tych szczepień potwierdzają światowe i europejskie rekomendacje.

Szczepienia przeciw HPV to szczepienia zalecane
Od 1 czerwca 2023 r. zakup szczepionek przeciw HPV realizuje minister zdrowia.

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przygotowała ocenę skuteczności szczepionek przeciw HPV w zapobieganiu nowotworowi szyjki macicy. Zgodnie z nią obie szczepionki (2-walentana szczepionka Cervarix i 9-walentna szczepionka Gardasil 9) skutecznie zapobiegają zmianom przednowotworowym i rakiem szyjki macicy, które to są związane z określonymi onkogennymi typami HPV.

Dla kogo
Szczepienia będą wykonywane u dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat (urodzonych w roku 2010 i 2011).

Dzieci z rocznika 2010 muszą rozpocząć szczepienie przed ukończeniem 14 lat i mogą je zakończyć po 15 r. ż. (z zachowaniem dwudawkowego schematu).

Dzieci z roczników zakwalifikowanych do szczepienia, które otrzymały pierwszą dawkę szczepienia przed rozpoczęciem programu, mogą otrzymać kolejną dawkę już w ramach powszechnych szczepień.

Uwaga! Szczepienia są dobrowolne, a decyzja o szczepieniu jest podejmowana indywidualnie po kwalifikacji lekarza.

Szczepionki stosowane w programie:
1 – Cervarix dawka 0,5 ml (GlaxoSmithKline Biologicals s.a.)
2 – Gardasil 9 dawka 0,5 ml (Merck Sharp & Dohme B.V)

Obie szczepionki są dwudawkowe. Rekomendowany odstęp między szczepieniami to 6 miesięcy (nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy).

Przeciwskazania do szczepienia
Nie można wykonać szczepienia przeciw HPV, jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna (w tym anafilaktyczna):

• na jakikolwiek składnik szczepionki,
• po poprzedniej dawce szczepionki.

Przychodnia „Alfa” Spółki z o.o. „TRES-MED”
ul. Krakowskie Przedmieście 10
98-200 Sieradz
tel. 43 827 14 41
www.alfaprzychodnia.pl