Lekarz specjalista

Daniela Manios

Kardiologia, Choroby wewnętrzne

Specjalista w zakresie kardiologii oraz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych.

  • Kurs metodyczny pt. „Warsztaty z elektrokardiografii (EKG)” ,
  • Kurs metodyczny pt. „edukacyjny warsztat echokardiograficzny”,
  • Kurs medyczny: „Jak zobaczyć i opisać wszystko w EKG – warsztaty interaktywne”,