Mateusz Spławski

Kardiologia / Choroby wewnętrzne

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z zakresu kardiologii.

  • Kurs „Diagnostyka obrazowa – Echokardiografia”
  • Kurs „Wrodzone wady serca”
  • Kurs „Nabyte zastawkowe wady serca”
  • Kurs „Intensywna terapia kardiologiczna”
  • Kurs „Ratownictwo medyczne”