Elżbieta Ceglarek

Rehabilitacja

Specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej.