Lekarz specjalista

Jerzy Zubrzycki

Rehabilitacja

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej