Położna

Iwona Azdykiewicz

Położnictwo

Położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwo położnicze. Kurs w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne (dla położnych)