Doktor nauk medycznych

Jerzy Foczpański

Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowa

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii szczękowej oraz chirurgii stomatologicznej.