Doktor nauk medycznych

Maciej Bednarski

Okulistyka

Doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie okulistyki.