Doktor nauk medycznych

Magdalena Marcinkowska

Choroby wewnętrzne, Endokrynologia

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie endokrynologii oraz specjalista w zakresie choroby wewnętrzne.