Magdalena Marcinkowska

Endokrynologia

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie endokrynologii oraz specjalista w zakresie choroby wewnętrzne.

PARTNERZY WSPÓŁPRACUJĄCY