Lekarz specjalista

Mirosław Kanicki

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych. Lekarz Rodzinny Roku w powiecie sieradzkim w konkursie HIPOKRATES 2019.

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii oraz specjalista w zakresie medycyny sportowej.


  • Warsztaty dydaktyczne „Cele, zasady i technika pracy zespołu diabetologicznego”,
  • Kurs w zakresie „zapobieganie i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy”,
  • Kurs w zakresie „Postępy w diagnostyce i leczeniu cukrzycy”,
  • Kurs w zakresie „Diabetologia”,
  • Szkolenie w zakresie ” Rola żywienia w powstawaniu chorób metabolicznych oraz diagnostyki i leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej”,
  • Szkolenie „Medyczne i psychologiczne metody intensyfikacji terapii cukrzycy typu 2”,
  • Program edukacyjny „Cukrzyca typu 2: rozpoznawanie i leczenie”.