Doktor nauk medycznych

Zygmunt Pawlik

Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia, Traumatologia, Medycyna sportowa

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii oraz specjalista w zakresie medycyny sportowej.