Doktor nauk medycznych

Jerzy Zubrzycki

Ortopeda

Doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii urazowo – ortopedycznej