Doktor nauk medycznych

Sylwia Stusek-Janusz

Dermatologia, Wenerologia

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii.