Doktor nauk medycznych

Iwo Janusz

Dermatologia, Wenerologia

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii.