Doktor nauk medycznych

Dorota Dadoush

Dermatologia, Wenerologia

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii.