Dla szkół

Program profilaktyki układu krążenia dla uczniów

Wizualizacja wnętrza żyły z krwinkami

Program profilaktyki układu krążenia dla uczniów klas szóstych i siódmych pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie dba o zdrowy układ krążenia”

Przychodnia Alfa wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego realizuje program profilaktyczny „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie dba o zdrowy układ krążenia”. Celem programu jest zwiększenie świadomości profilaktyki chorób układu krążenia wśród młodzieży szkolnej, poprzez realizację zajęć edukacyjnych. Program jest realizowany na terenie powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego. Zapraszamy wszystkie chętne szkoły podstawowe do zgłoszenia udziału w programie.


PROGRAM ZAKOŃCZONY